Menu>Nederlands, Bezoek, Collectie, Museum
X
X
Menu>Newsletter

Het Museum voor hedendaagse kunst Siegen is een kunstmuseum dat zich heeft toegewijd op internationale kunst en in 2001 zijn poorten heeft geopend. Met zijn tentoonstellingsprogramma, zijn collectie en het gevarieerde onderwijsaanbod biedt het museum zijn bezoekers steeds weer nieuwe en verrassende kijkjes op de hedendaagse kunst en zijn geschiedenis.

Het MGKSiegen is een open museum, dat voor enthousiasme voor de kunstproductie uit onze tijd zorgt en ook voor innovatieve impulsen binnen de research levert.
Als een belangrijke, culturele vuurtoren in de regio Zuid-Westfalen, nauw verbonden met de stad en de universiteit, is het museum vast verbonden met het regionale culturele leven.

In 2011 ontving het Museum voor hedendaagse kunst Siegen (Museum für Gegenwartskunst Siegen) de onderscheiding “Museum van het jaar” (Museum des Jahres) van de Internationale Vereniging van Kunstcritici AICA.

Bridget Riley, Quiver, 2014, The Lambrecht-Schadeberg Collection, MGKSiegen, Courtesy Bridget Riley, Photo: Christian Wickler

Architectuur

In het centrum van de stad Siegen, gelegen bij de historische Unterer Schlossplatz, wordt in de architectuur van het MGKSiegen traditie en moderne met elkaar verbonden. De beroemde architect Josef Paul Kleihues (1933–2004) bracht in zijn negende museumproject oude en moderne bouwsubstantie in eenklank. Kleihues vulde de bestaande bouw van het voormalige telegrafie-kantoor uit 1894 aan met een richting het kasteelplein georiënteerd gebouw met solitaire, vrijstaande betonnen wand.

Museum of Contemporary Art Siegen, 2001, Photo: Roman Mensing

Het doorslaggevende idee voor de verbouwing, die tussen 1998 en 2000 heeft plaatsgevonden, lag in de scheiding van de bestaande ensembles in twee vormgegeven, afgescheiden delen, die uiterlijk duidelijk tegenover elkaar staan, terwijl de overgang tussen de gebouwen van binnen nauwelijks merkbaar is. Van buiten wordt het nieuwe gebouw gekenmerkt door de grote videowand als blikvanger boven de entree. Vanaf 2020 is deze grote led-wand geïntegreerd in de tentoonstellingsserie “MGKWalls”, die twee prominente musea-wanden in het centrum van een jaar durende presentatie stelt.